{"inv_broj":"11973","datum_pristizanja":"2019-02-11","naslov":"Quarant'anni da Osimo","autori":"Presti, Davide ; Rossi, Davide","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1580083001","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"32","lokacija":"Spremište","godina_izdavanja":2018}