{"inv_broj":"11979","datum_pristizanja":"2019-02-11","naslov":"Big data and competition policy","autori":"Stucke, Maurice E. ; Grunes, Allen P.","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1580019001","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"─îitaonica","godina_izdavanja":2018}