{"inv_broj":"12039","datum_pristizanja":"2019-06-04","naslov":"Osnove prava Europske unije","autori":"Ćapeta, Tamara ; Rodin, Siniša","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100313067","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Čitaonica","godina_izdavanja":2018}