{"inv_broj":"12093","datum_pristizanja":"2019-12-04","naslov":"Komentar Stečajnog zakona : (NN 71/15, 104/17)","autori":"Čuveljak, Jelena","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100314095","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Čitaonica","godina_izdavanja":2018}