{"inv_broj":"12101","datum_pristizanja":"2019-12-04","naslov":"Građansko parnično pravo. Utvrđivanje činjenica","autori":"Dika, Mihajlo","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1580031002","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Čitaonica","godina_izdavanja":2018}