{"inv_broj":"12107","datum_pristizanja":"2019-12-23","naslov":"English for lawyers","autori":"Pavić, Zlata ; Smerdel, Branko ; Vićan, Dunja Marija","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100228080","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"81","lokacija":"Čitaonica","godina_izdavanja":2012}