{"inv_broj":"12197","datum_pristizanja":"2020-10-12","naslov":"Policijsko upravno pravo","autori":"Staničić, Frane","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100316024","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Čitaonica","godina_izdavanja":2015}