{"inv_broj":"12202","datum_pristizanja":"2020-10-12","naslov":"Obiteljsko pravo i matičarstvo","autori":"Hrabar, Dubravka ; Korać Graovac, Aleksandra","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100314092","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Čitaonica","godina_izdavanja":2019}