{"inv_broj":"12203","datum_pristizanja":"2020-10-12","naslov":"Privatno pravo","autori":"Gavella, Nikola","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100311096","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Čitaonica","godina_izdavanja":2019}