{"inv_broj":"12207","datum_pristizanja":"2020-10-12","naslov":"Kazneno procesno pravo : udžbenik za visoke škole","autori":"Tomašević, Goran ; Krapac, Davor ; Gluščić, Stjepan","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100308070","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Čitaonica","godina_izdavanja":2016}