{"inv_broj":"12208","datum_pristizanja":"2020-10-12","naslov":"Međunarodno kazneno procesno pravo : oris postupka pred međunarodnim kaznenim sudovima","autori":"Krapac, Davor ; Pajčić, Matko","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100316025","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Čitaonica","godina_izdavanja":2012}