{"inv_broj":"12218","datum_pristizanja":"2020-10-12","naslov":"Obiteljsko pravo u sustavu socijalne skrbi","autori":"Hrabar, Dubravka","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100315003","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"─îitaonica","godina_izdavanja":2019}