{"inv_broj":"96","datum_pristizanja":"2016-01-01","naslov":"Drevnorusko slovensko pravo","autori":"Nikolić, Dragan","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":2000}