{"inv_broj":"D 12504","datum_pristizanja":"2019-01-15","naslov":"Slobodno stvaranje prava : Hermann U. Kantorowicz i slobodnopravni pokret","autori":"Pokrovac, Zoran","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100311089","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"─îitaonica","godina_izdavanja":2018}