{"inv_broj":"D 12517","datum_pristizanja":"2019-04-05","naslov":"Revolucija i socijalna struktura","autori":"Milić, Vladimir","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100312049","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"32","lokacija":"Spremište","godina_izdavanja":1978}