{"inv_broj":"D 12676","datum_pristizanja":"2019-07-01","naslov":"Overtly about police and corruption","autori":"Maljević, Almir … [et al.]","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1530124001","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Čitaonica","godina_izdavanja":2006}