{"inv_broj":"D 12678","datum_pristizanja":"2019-07-01","naslov":"Vodič kroz hrvatski sustav lokalne i regionalne samouprave : priručnik za članove predstavničkih tijela općina, gradova i županija","autori":"Lukeš-Petrović, Maja ; Masarić, Helena ; Nikolov, Jadranka","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100226015","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Čitaonica","godina_izdavanja":2005}