{"inv_broj":"D 12693","datum_pristizanja":"2019-07-22","naslov":"Ustavnosodni nadzor zakonodajnega referenduma","autori":"Žuber, Bruna","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100314010","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Čitaonica","godina_izdavanja":2018}