{"inv_broj":"D 12720","datum_pristizanja":"2019-10-29","naslov":"Privatizacija i modernizacija","autori":"Rogić, Ivan ; Zeman, Zdenko (ur.)","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100215078","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"316","lokacija":"Spremište","godina_izdavanja":1998}