{"inv_broj":"D 12806","datum_pristizanja":"2020-03-12","naslov":"Stjecanje glasačke kontrole nad uvrštenim društvom : doktorska disertacija","autori":"Zubović, Antonija","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1580144001","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Čitaonica","godina_izdavanja":2012}