{"inv_broj":"D 12816","datum_pristizanja":"2020-05-21","naslov":"Institut prava retencije u hrvatskom i usporednom pravu","autori":"Petrić, Silvija","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100315051","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Čitaonica","godina_izdavanja":2004}