{"inv_broj":"LM 1332","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Bosančica ili hrvatska ćirilica u srednjoj Dalmaciji","autori":"Zelić-Bučan, Benedikta","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100222035","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"0","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":2000}