{"inv_broj":"LM 1388","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Zapisnik misni kaptola riečkoga : (istraživanja o riječkome glagoljaškome krugu) : magistarska radnja","autori":"Deković, Darko","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100221017","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"0","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1996}