{"inv_broj":"LM 545","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Latinsko i slavensko pismo: sa 100 obrazaca i 1 tablom","autori":"Tentor, Mate","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"0","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1932}