{"inv_broj":"LM 557","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Tite-live histoire romaine; livre IV","autori":"Bayet, Jean","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"9","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1965}