{"inv_broj":"LM 587","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Makedonski gradovi i rimsko doba","autori":"Papazogluo, Fanoula","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"9","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1957}