{"inv_broj":"LM 601","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Das Papsttum: idee und wirklichkeit","autori":"Haller, Johannes","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"2","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1965}