{"inv_broj":"LM 613","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Učenie zapiski","autori":null,"crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"0","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1961}