{"inv_broj":"LM 752","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Rječnik srednjovjekovnog latiniteta Jugoslavije: A-K","autori":null,"crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"81","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1973}