{"inv_broj":"LM 761","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Ćirilski rukopisi Jugoslavenske akademije: opis rukopisa","autori":"Mošin, Vladimir","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"0","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1955}