{"inv_broj":"LM 782","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Storia economica dell' Italia nel madio evo","autori":"Doren, Alfred","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"9","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1965}