{"inv_broj":"LM 807","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Historia panstwa i prawa polski","autori":"Bardach, Juliusz","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1965}