{"inv_broj":"LM 896","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Prilozi čitanju i razumevanju raznih starina","autori":"Popović. Dušan S.","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"9","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1957}