{"inv_broj":"LM 928","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Povijest Splita: knj. 1.: od prethistorijskih vremena do definitivnog gubitka pune autonomije 1420. god.","autori":"Novak, Grga","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"9","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1957}