{"inv_broj":"LM 95","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Rhetorike Tecnie: veština vesedništva i javni nastup","autori":"Avramović, Sima","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"81","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":2008}