{"inv_broj":"LM 962","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Slavenski govori u Istri","autori":"Malecki, Mieczyslaw","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"81","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":2002}