{"inv_broj":"LM 973","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Kazneno pravo","autori":"Šilović, Josip","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100212020","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1920}