Zakon o pobijanju pravnih djela izvan stečaja od 22. I. 1931.pripremio Politeo, Ivo342016-01-01Knjiga103