Piae causae u Istri u XIX. i XX. stoljeću s pravnog i povijesnoga gledišta : zbornik radova s četvrtog motovunskog kolokvija održanog 18. studenog 2017. godine u MotovunuMilotić, Dunja ; Vukas, Budislav92019-01-15KnjigaD 12505