Inv. br. 11981(Knjiga)

State aid and the energy sector

Otvori u katalogu
Autori: Hancher, Leigh ; De Hauteclocque, Adrien ; Salerno, Francesco Maria (ed.)
Mjesto izdavanja: Oxford, London
Godina izdavanja: 2018
Područje: Pravo
Lokacija: Čitaonica
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u