Otvori u katalogu
Autori: Pavišić, Berislav
Mjesto izdavanja: Rijeka
Godina izdavanja: 2005
Područje: Pravo
Lokacija: Čitaonica
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u