Inv. br. D 12700(Knjiga)

Osnove upravnog prava Europske unije

Otvori u katalogu
Autori: Đerđa, Dario
Mjesto izdavanja: Rijeka
Godina izdavanja: 2012
Područje: Pravo
Lokacija: Čitaonica
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u