Otvori u katalogu
Autori: Banovac, Boris ; Boneta, Željko ; Vujić, Vidoje
Mjesto izdavanja: Rijeka
Godina izdavanja: 2005
Područje: Društvene znanosti
Lokacija: Spremište
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u