Inv. br. LM 1340(Knjiga)

Hrvatsko pomorsko nazivlje

Otvori u katalogu
Autori: Stolac, Diana
Mjesto izdavanja: Rijeka
Godina izdavanja: 1998
Područje: Lingvistika i jezici
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u