Autori: Dorchain, Auguste
Mjesto izdavanja: Paris
Godina izdavanja: 1930
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u