Autori: Diefenbach, Lorenz
Mjesto izdavanja: Frankfurt am Main
Godina izdavanja: 1964
Područje: Lingvistika i jezici
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u