Autori: Pertile, Antonio
Mjesto izdavanja: Bologna
Godina izdavanja: 1965
Područje: Pravo
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u