Inv. br. LM 481(Knjiga)

Udžbenik crkvenog prava Katoličke crkve (u obradi)

Autori: Gross, K.
Mjesto izdavanja: Zagreb
Godina izdavanja: 1930
Područje: Pravo
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u