Otvori u katalogu
Mjesto izdavanja: Buenos Aires
Godina izdavanja: 2000
Područje: Pravo
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u