Inv. br. LM 790(Knjiga)

Bizantska uprava u Dalmaciji (u obradi)

Autori: Ferluga, Jadran
Mjesto izdavanja: Beograd
Godina izdavanja: 1957
Područje: Povijest
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u